Keurmerk

Hieronder staat een beschrijving van de criteria waar een gemeente aan moet voldoen wil deze het keurmerk ‘Liftersvriendelijke gemeente’ krijgen en behouden, uitgegeven door Stichting Nederlandlift. De criteria zijn hier ook als pdf beschikbaar.

Criteria:

 • De gemeente heeft alle geschikte locaties voor een liftershalte die de stichting voor hen heeft gemarkeerd zorgvuldig bekeken en overwogen
 • De gemeente heeft bij het kiezen van de daadwerkelijk te realiseren liftershaltes zoveel mogelijk rekening gehouden met:
  • alle windrichtingen waarnaar een lifter zou willen afreizen vanuit (het centrum) van een dorp/stad
  • vervoersbewegingen van dorps/stadsgrens naar het centrum van dat dorp of die stad
  • specifieke gebieden/trajecten waar geen of amper OV beschikbaar is
  • locaties nabij eventuele treinstations
  • eventuele P+R’s
  • eventuele Mobihubs
  • locaties nabij grote werkgevers
 • De gerealiseerde liftershaltes voldoen (zoveel mogelijk) aan de criteria die de stichting hanteert voor een veilige en nuttige liftershalte:
  • Aan de doorgaande weg/uitvalswegen
  • Indien mogelijk net na kruispunt/rotonde (liefst met verkeerslichten) 
  • Voldoende ruimte om veilig te stoppen (havenkom)
  • Voldoende zicht op de liftershalte van wat verder weg (50-100 meter)
  • Langsrijdend verkeer niet harder dan 50 km/uur (uitzonderingen mogelijk indien verkeerssituatie dit toelaat)
  • Te voet legaal bereikbaar
  • Als automobilist legaal mogen stoppen om iemand in of uit te laten stappen
 • De gerealiseerde liftershalte is voorzien van het door de stichting voorgestelde verkeersbord (nader vast te leggen bij de commissie verkeersborden) dat op voldoende afstand zichtbaar is (50-100 meter) en dat duidelijk maakt dat het om een liftershalte gaat; men mag daar staan liften, men mag er stoppen om iemand in of uit te laten stappen.
 • Het verkeersbord is voorzien van een verwijzing naar de website: www.veiligliften.com. Dit kan door een onderbord te plaatsen op de paal van het verkeersbord waar de link + QR-code naar de website op staat. Dit kan ook op een weerbestendige sticker die de stichting kan aanleveren.

Potentieel:
De gemeente besteedt op haar website aandacht aan liften binnen de gemeente:

 • hier kan gewezen worden op het eigen risico voor de lifter
 • er zou een plattegrond beschikbaar kunnen zijn met de locaties van de gerealiseerde liftershaltes
 • men kan een verwijzing plaatsen naar de voorlichtingswebsite van Stichting Nederlandlift: www.veiligliften.com

Toetsing:

 • Of de gemeente aan de criteria voor het keurmerk voldoet zal worden gecontroleerd door:
  • de liftershaltes ter plekke te beoordelen. Dit zal gedaan worden door de bestuursleden van Stichting Nederlandlift, danwel door hen aangewezen personen die zij betrouwbaar daarvoor achten.
  • potentieel: de website van de gemeente te beoordelen op informatie over liften in hun gemeente
 • De controle zal direct na het plaatsen van alle liftershaltes in de gemeente worden uitgevoerd. Indien voldaan is aan alle criteria is het keurmerk in eerste instantie 5 jaar geldig, tenzij er iets wijzigt aan de liftershaltes. Als dat het geval is, is de gemeente verplicht dit binnen 3 maanden vanaf wijziging aan Stichting Nederlandlift kenbaar te maken. De stichting zal dan opnieuw beoordelen of er nog aan de criteria van het keurmerk wordt voldaan.
 • Na de eerste controle direct na plaatsing zullen de liftershaltes 5-jaarlijks worden gecontroleerd door de betrokken ambtenaar ernaar te vragen, danwel via Streetview op Google Maps de locaties te beoordelen, danwel ter plekke te controleren. Als wordt geconstateerd dat nog steeds voldaan wordt aan de criteria van het keurmerk zal deze met een periode van 5 jaar worden verlengd.

Heeft u vragen over dit keurmerk, of wilt u ervoor in aanmerking komen? Neem dan contact met ons op via de gegevens onder Contact.

Keurmerk versie 2.0, 21 februari 2024

Deel dit bericht