Choose Language

Resultaten enquête "Liften in Nederland"

  marjanknippenberg  Jul 14, 2014Liften in Nederland

Een enquête door NederlandLift uitgezet onder ANWB-leden (oproep via de Kampioen) met 791 respondenten laat zien dat er geen gebrek is aan liftgevers en dat de angst voor negatieve ervaringen tijdens het liften onterecht groot is. Tevens blijkt liften, als optie om naar je werk of studie te reizen, voornamelijk een vergeten optie. En dat biedt kansen, zeker in deze kanteltijd waarin delen de trend wordt.
 

Lifters meenemen
Aan liftgevers is in Nederland geen gebrek, is de stelling van NederlandLift. En dat blijkt ook uit de enquête: maar liefst 61,7% van de respondenten neemt weleens lifters mee of zou dat graag willen.

De 38,3% die nooit lifters meeneemt noemt als belangrijkste redenen dat het gevaarlijk zou zijn (79,6%) en dat men ze nooit ziet (29,9%). Verder genoemde redenen zijn geen plaats in de auto hebben, geen tijd hebben en niet veilig kunnen stoppen. Of juist heel iets anders:

“Ik draai graag cd’s van jazz-pianisten als ik auto rijd. Dat kan niet met lifters.
Trouwens ook niet als ik rijd met mijn echtgenote”


Redenen om lifters wel mee te nemen zijn voornamelijk iemand kunnen helpen (61,3%), vroeger zelf gelift hebben en iets terug willen doen (49,5%) en een leuke manier om andere mensen te ontmoeten (45%).
 

“Lifters hebben altijd wel een verhaal. Ik ben nieuwsgierig naar die verhalen.
En het is toch zonde van de benzine om iemand te laten staan.
De auto rijdt immers toch!”Zelf liften
Van de respondenten geeft 58,2% aan zelf weleens te hebben gelift. Slechts 4% daarvan heeft overwegend of zelfs uitsluitend slechte ervaringen met liften (zie figuur 1); daaronder vallen onheuse bejegening (3 maal genoemd), helemaal niet gelukt liftend weg te komen, lang moeten wachten en een slechte rijstijl.
 

Ervaringen_met_liften.jpg

 

Figuur 1. Ervaringen met liften

 

Maar liftend reizen wordt door de overgrote meerderheid positief ervaren (leuke ontmoetingen, goede ervaringen). Meer dan 84% heeft overwegend of zelfs uitsluitend positieve ervaringen met liften.
 

“Zeer positief, ik heb heel vriendelijke en bijzondere mensen ontmoet,
die ik anders nooit was tegengekomen.”


Men kan zich afvragen hoe deze vraag voor het openbaar vervoer zou worden beantwoord. Zeker wat betreft slechte ervaringen komt onheus bejegenen ook daar voor en lang moeten wachten is daar ook geen uitzondering. Ook wat betreft de goede ervaringen is het maar de vraag of dat overeen zou komen met liften. Onderzoek toont aan dat met name forensen met bus, trein en metro ongelukkig maakt. NederlandLift denkt dat dat komt omdat het daar niet zo gebruikelijk is contact te maken met je medepassagiers, zoals dat met liften wel gebeurt. Onlangs is wetenschappelijk aangetoond dat contact met vreemden gelukkig maakt. Dat verklaart wellicht het hoge percentage positieve ervaringen met liften, zoals uit deze enquête blijkt.

 

Liften naar je werk
Van de 460 respondenten die ooit hebben gelift, geeft 17% aan nog steeds te liften. Actieve lifters doen dit met name in de vrije tijd (65,5%), maar er is toch nog een deel dat naar werk of studie lift (15,4%). Veel genoemde redenen om te liften zijn het ontmoeten van andere mensen, het is gratis, het kan overal, het is vaak sneller, het is spannend en het is goed voor het milieu.

De meest genoemde reden om niet naar het werk te kunnen of willen liften (zie figuur 2) is dat het niet in iemand opkomt om dat liftend te doen (30,5%). Daarna volgen niet te laat willen komen (30,1%), het gevaarlijk vinden aangezien je niet weet bij wie je in de auto stapt (23%) en 21,7% vindt het oncomfortabel.
 

Redenen_niet_naar_werk_liften.jpg

Figuur 2. Redenen om niet naar het werk te kunnen/willen liften

 

 

Overwegingen
Bij liften denken de meeste mensen aan een activiteit die in de vrije tijd wordt gebezigd. Deze enquête laat zien dat de meeste actieve lifters dat ook in hun vrije tijd doen. NederlandLift  is van mening dat liften een prima optie kan zijn om naar het werk of studie te reizen. Met name voor trajecten die met het openbaar vervoer een vele langere reistijd betekenen dan met de auto, kan het een prima uitkomst zijn, mits er een goede liftplaats als startpunt is. Op het moment zijn er slechts 8 liftershaltes in Nederland. Wij pleiten voor meer en betere liftershaltes op trajecten waar liften een goed alternatief kan. Er zijn tegenwoordig zoveel initiatieven om auto’s en ritten te delen, de stap naar liften lijkt niet zo groot, het is alleen een vergeten optie.

Liften raakt zoveel issues waar we als mensheid momenteel in uitgedaagd worden: individualisering, financiële crisis, klimaatprobleem, files en parkeerproblemen. Liften kan een positieve bijdrage leveren aan al deze uitdagingen. Een andere kijk op liften is daarvoor nodig. Liften is niet alleen voor studenten of hippies zonder geld. Het “nieuwe liften” is voor de slimme, zelfbewuste, leergierige, open-minded en duurzame student, forens en ieder mens.

 

Klik hier als u de rapportage in pdf-formaat wilt: 20140714_Onderzoek_Liften_in_Nederland.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies.